Amatör Denizci Belgesi Temel Eğitimine Katılım Yapanların Dikkatine!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında11 Eylül 2019 Saat 09;30 da gerçekleştirilmiş olan amatör denizcilik eğitimi sınav sonuçları, belge başvuru ve kayıt formu ve harç ödeme prosedürü ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Sınavda başarılı olan katılımcıların ekte yer alan Kayıt Oluşturma kılavuzuna göre https://gss.uab.gov.tr adresinden e-devlet ile giriş yaparak kullanıcı girişlerini tamamlayıp sistem üzerinden vesikalık fotoğraflarını yüklemeleri gerekmektedir. Kılavuz için tıklayınız.

Belgenin üretilebilmesi için katılımcı personel Başvuru formu ile birlikte form ekinde yeralan (fotoğraf, kimlik fotokopisi, belge harç dekontu ve sürücü belgesi fotokopisi, sürücü belgesi yoksa sağlık raporu) belgeleri tamamlaması gerekmektedir. ADB Belge Harcı ödeme detayları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Sınavda başarılı olan katılımcıların sisteme resimlerini yükledikten sonra 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar başvuru formunu ve başvuru formunda belirtilen ekleri hazırlayarak Kordinatörümüz Ceren CAKICI'ya teslim etmesi gerekmektedir.

Eğitime katılım sağlayanlara önemle duyurulur.

EK-1: Başvuru Formu

EK-2: Kayıt Oluşturma Kılavuzu

EK-3: Belge Harcı Ödeme Kılavuzu

Duyuru Kategorisi
Etkinlik Duyurusu