Akademi Komitesi

YATSİAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaç duyduğu ve/veya talep ettikleri eğitimleri yılda en az üç kez olmak koşulu ile organize etmektedir. Böylece YATSİAD üyelerinin iş hayatında varoluşlarını güçlendirmek için kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak komitenin genel amacıdır.

WİN Network ve İşbirliği Komitesi

YATSİAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili paydaşlarla iletişim kurarak hazırlanan protokoller doğrultusunda işbirliklerini geliştirir. Kurduğu iş birlikleri ile YATSİAD’ı ulusal ve uluslararası alanlarda bilinirliğini sağlamak ve bu alanda projeler geliştirmek komitenin genel amacıdır.

Üye İlişkileri Komitesi

YATSİAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve üyeler arası networkü geliştirmek üzere çalışmalar yapar. Mevcut ve yeni üye ziyaretleri ile iletişimi güçlendirir. Yaptığı çalışmalarla YATSİAD üyelerindeki aidiyet duygusunu geliştirmek komitenin temel amacıdır.

Organizasyon Komitesi

YATSİAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda yılda en az 1 yurtiçi, en az 1 yurtdışı gezisi organize eder. Bu gezilerde özellikle B2B görüşmelerini de esas alarak YATSİAD’ın ve üyelerinin tanıtılmasına katkı sağlar. Geziler, anneler günü, yılbaşı ve bayram programları vb. gibi üyeler arasında ilişkileri güçlendirici etkinliklerin planlanmasını sağlamak komitenin genel amacıdır.

Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi

YATSİAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda iş insanlarının iş dünyasına katılımlarının sağlanması, iş dünyasında çalışanların mesleki ve yönetsel becerilerinin artırılması gibi konularda önemli araştırmaları derler ve yorumlar. Bu alanlarda yenilikçi projeler geliştirmek ve derneğin mevcut AB projelerinin yürütülmesini sağlamak komitenin genel amacıdır.