Yatırımcı ve Sanayici İşadamları derneğinin amacı ,Türkiye sınırları içerisinde milli hedeflere ulaşmada yatırımın önemini benimsemiş iş adamlarının ortak sesi olarak, ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; kalkınma vizyonları geliştirerek milli rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak; projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak;

a) Türkiye’deki ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak;

b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak

c) İş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek

d) İş adamlarının, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.